Tin nổi bật

Tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, thành phố Cẩm Phả đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Các tin liên quan: