Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 31/7, HĐND phường Cẩm Trung đã tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND phường khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh kỳ họp

 

 Từ đầu năm đến nay, phường Cẩm Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thu ngân sách phường đạt 74,41% kế hoạch thành phố; Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện; Chất lượng văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên; Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi được triển khai kịp thời, không để lây lan sang vùng khác; Công tác cải cách hành chính được nâng lên... Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được tăng cường; Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt…

Đồng chí Ngô Chí Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Cẩm Trung phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo; thảo luận cho ý kiến vào các Tờ trình và nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông  Chu Mạnh Thắng, lý do  xin thôi việc. Bầu bổ sung chức vụ Trưởng,Phó Ban pháp chế và Phó Ban kinh tế xã hội.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết

 

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND phường Cẩm Trung đã nhất trí thông qua 04 dự thảo gồm: Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu nhân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết về về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, dự kiến danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự án đầu tư công khởi công mới năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

Vũ Hiền

Các tin liên quan: