Tin nổi bật

TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT TTHC

Quyết định số 1943/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1943/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
    Ngày đăng: 28/5/2019     Số lần download: 477
    Dung lượng File: 10 MB     Download

Các tin liên quan: