Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sửu dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn

Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn

    Ngày đăng: 5/6/2019     Số lần download: 333
    Dung lượng File: 1012 KB     Download