Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v dạy thêm, học thêm
V/v dạy thêm, học thêm
V/v thực hiện tổ chức cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây dựng của bà Đoàn thị Mai
V/v thực hiện tổ chức cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây dựng của bà Đoàn thị Mai
V/v yêu cầu các cơ sở KD thu mua phế liệu chấm dứt hoạt động trên địa bàn phường
V/v yêu cầu các cơ sở KD thu mua phế liệu chấm dứt hoạt động trên địa bàn phường
V/v đề nghị phối hợp thẩm định lớp mầm non tư thục
V/v đề nghị phối hợp thẩm định lớp mầm non tư thục
V/v thẩm định hồ sơ xin cấp đổi Giấy CNQSDD của bà Trần Thị Bích Diệp T8, khu 5B
V/v thẩm định hồ sơ xin cấp đổi Giấy CNQSDD của bà Trần Thị Bích Diệp T8, khu 5B
BC đề xuất XD Chương trình hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2018
BC đề xuất XD Chương trình hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2018
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  |