Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v trích bổ sung có mục tiêu hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi kỹ năng, nghiệp vụ BT
V/v trích bổ sung có mục tiêu hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi kỹ năng, nghiệp vụ BT
V/v tiêu hủy đàn lợn trong ổ dịch bệnh Lợn tả Châu Phi tại gia đình ông Phạm Văn Lượng Tổ 5, khu 3A
V/v tiêu hủy đàn lợn trong ổ dịch bệnh Lợn tả Châu Phi tại gia đình ông Phạm Văn Lượng Tổ 5, khu 3A
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích XS trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu"
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích XS trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu"
Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy phường Cẩm Trung
Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy phường Cẩm Trung
V/v thành lập Tổ công tác rà soát đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp
V/v thành lập Tổ công tác rà soát đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường ngách 79, ngõ 74 đường Bái Tử Long tổ 5, khu 4B
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường ngách 79, ngõ 74 đường Bái Tử Long tổ 5, khu 4B
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA khu 2B
V/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA khu 2B
V.v phê duyệt KH lựa chọn nhà đầu tư CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
V.v phê duyệt KH lựa chọn nhà đầu tư CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
Trang: 1 | 2  |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |