Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu CT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngách 79, ngõ 74 đường Bái Tử Long tổ 5, khu 4B
v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu CT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngách 79, ngõ 74 đường Bái Tử Long tổ 5, khu 4B
Cử CB, CC thực hiện công tác cai nghiện
Cử CB, CC thực hiện công tác cai nghiện
V/v thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh
V/v thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh
V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
V/v thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn phường
V/v thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn phường
V/v hỗ trợ kinh phí may đồng phục trang bị cho CB trực tại BPTNVTKQHĐ
V/v hỗ trợ kinh phí may đồng phục trang bị cho CB trực tại BPTNVTKQHĐ
Phân công CB, CC làm việc tại BPTNTKQ HĐ phường
Phân công CB, CC làm việc tại BPTNTKQ HĐ phường
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |