Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v thành lập HĐ xét duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
V/v thành lập HĐ xét duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác hoạt động hè năm 2018
Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác hoạt động hè năm 2018
Phân công người trực tiếp GS, GD người chấp hành án treo Lê Lương Ứng tổ 3, khu 4C
Phân công người trực tiếp GS, GD người chấp hành án treo Lê Lương Ứng tổ 3, khu 4C
V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu TVGSTC công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước ngõ 160 khu 4A, 4B, 4C
V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu TVGSTC công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước ngõ 160 khu 4A, 4B, 4C
V/v tháo dỡ biển hiệu, quảng cáo hộ ông Nguyễn Văn Lực
V/v tháo dỡ biển hiệu, quảng cáo hộ ông Nguyễn Văn Lực
KH tiếp tục ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT
KH tiếp tục ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT
Phân công trực
Phân công trực
Lịch trực ngày Thứ 7, Chủ nhật
Lịch trực ngày Thứ 7, Chủ nhật
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |  10 | 11 | 12 | 13 |