Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Thời gian giải quyết: 2,5 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file