Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: - Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại để chế biến lại.
- UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến UBND xã, phường để nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND xã, phường, thị trấn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại.
+ Bản sao hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
+ 01 bộ nộp tại UBND xã, phường
+ 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ
* Thời hạn giải quyết:
- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại
* Mức phí, lệ phí: không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại rượu (Phụ lục 16 kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thương mại năm 2005;
- Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất. kinh doanh rượu.
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file