Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở
Lĩnh vực: THỂ DỤC - THỂ THAO
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung:   - Trình tự thực hiện:
          UBND xã tiếp nhận hồ sở đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.
          Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
          - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
          - Hồ sơ:
         a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
         + Quyết định thành lập;
         + Danh sách Ban Chủ nhiệm;
         + Danh sách hội viên;
         + Địa điểm luyện tập;
         + Quy chế hoạt động.
         b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
         - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
         - Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
         - Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
        - Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
        - Phí, lệ phí: Không
        - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
        - Căn cứ pháp lý của TTHC: 
        + Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.
        + Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.
        + Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
File đính kèm: Tải file