Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Xác nhận theo yêu cầu của người dân
Lĩnh vực: KHÁC
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc
Lệ phí: 3000đ/1 trường hợp
Nội dung:
5.1 Thành phần hồ sơ
  - Đơn xác nhận theo yêu cầu
- Bản chính Hộ khẩu gia đình (xuất trình).
- Bản chính Chứng minh thư nhân dân (xuất trình).
- Giấy tờ cần xác nhận.
5.2 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.3 Lệ phí: 3000đ/1 trường hợp
5.4 Thời gian xử lý công việc: Trong ngày làm việc
5.5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự làm việc Thời gian xử lý công việc Trách nhiệm bộ phận liên quan
B1 Công dân chuẩn bị hồ sơ cần xác nhận nộp tại bộ phận “Một cửa” UBND phường . Trong giờ hành chính BPMC
B2 Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) chuyển BPTP thẩm định Trong giờ hành chính Văn phòng, Lãnh đạo UBND phường 
B3 - Trình lãnh đạo phường  xem xét xác nhận Trong giờ hành chính Văn phòng, Lãnh đạo
B4 Công dân nhận kết quả và nộp lệ phí tại bộ phận “Một cửa” của UBND phường Trong giờ hành chính BPMC
5.6 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường xác nhận vào đơn xin xác nhận theo yêu cầu.
File đính kèm: Tải file