Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

18/4/2018 8:30:00 Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin phường Cẩm Trung khóa III (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
Sáng 18/4, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Cẩm Trung tổ chức đại hội khoá III - nhiệm kỳ 2018 - 2023.
            Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Cẩm Trung được thành lập nhằm huy động mọi tiềm năng của xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn, phát huy truyền thống của dân tộc, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam về vật chất, tinh thần giúp họ vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, động viên các nạn nhân chiến thắng bệnh tật, lạc quan để tiếp tục cống hiến cho đất nước, xã hội.            Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin phường Cẩm Trung có 56 hội viên là người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, là con đẻ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp chất độc da cam ở địa phương. 


 
            Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường đã tích cực vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho hội viên khó khăn. Qua đó, Hội đã động viên thăm hỏi cho nạn nhân chất độc da cam ; phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
 Tại đại hội, hội viên đã bầu ra Ban chấp hành hội khoá III - nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 8 thành viên.
  1. Đ/c Phạm Xuân Thổ
  2. Đ/c Hà Văn Hạnh
  3. Đ/c Lê Văn Giang
  4. Đ/c Hò Lương Yên
  5. Đ/c Nguyễn Hữu Tăng
  6. Đ/c Diệp văn thao
  7. Đ/c Phạm Đình Khiên
  8. Đ/c Vũ Thị Thắng ( Nụ )
Các tin liên quan: