Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Vừa qua, Ủy ban MTTQ phường Cẩm Trung đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có ông Trương Thành Công-Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch MTTQ thành phố Cẩm phả, các đồng chí lãnh đạo phường cùng 97 đại biểu chính thức dự đại hội.

Quang cảnh hội nghị

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường Cẩm Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết Đại hội MTTQ phường đã đề ra. Đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động ủng hộ các loại quỹ và các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ Quỹ  “Vì người nghèo”..., công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường không ngừng được củng cố góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

 

Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế và đề xuất những giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ phường trong nhiệm kỳ mới (2019-2024). Đại hội đã thống nhất cao hiệp thương cử 39 đồng chí vào Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ cấp trên.

Các tin liên quan: