Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại thành phố Cẩm Phả
Các tin liên quan: