Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Cẩm Trung tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm mặt suối và hành lang bảo vệ tuyến suối thoát nước giáp ranh phường Cẩm Trung - Cẩm Thủy tại khu phố 5A, 5B, phường Cẩm Trung.
Thực hiện Kết luận của Đoàn giám sát HĐND thành phố Cẩm Phả và Công văn số 21/HĐND ngày 24/02/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc xem xét giải quyết ý kiến phản ánh của cử tri khu Tân lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả. UBND phường Cẩm Trung thông báo yêu cầu các hộ dân ven suối khu phố 5A, 5B, phường Cẩm Trung phải tự tháo dỡ công trình, vật dụng, kiến trúc lấn chiếm mặt suối và hành lang bảo vệ suối thoát nước giáp ranh phường Cẩm Trung - Cẩm Thủy xong trước ngày 05/4/2017.Các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các công trình lấn chiếm, hoàn trả lại mặt bằng tuyến suối. UBND phường Cẩm Trung đôn đốc các gia đình nghiêm túc thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, không đổ rác thải và các vật dụng xuống khe suối gây ách tắc dòng chảy.
                                                                                                                                          Tin và ảnh: Đinh Hiền
Các tin liên quan: