Tin nổi bật

Giới thiệu chung


Tên cơ quan : Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cẩm Trung
Địa chỉ : Đường Trần Phú - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại /Fax : 0333.862.299
E-mail : ubndcamtrung.cp@quangninh.gov.vn
Cẩm Trung là một phường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Cẩm Phả, địa hình phức tạp: Phía Bắc là đồi núi, phía Nam giáp biển; dân cư tập trung đông: có số dân là 4.532 hộ với 16.751 nhân khẩu, được chia thành 15 khu dân cư, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ Trung tâm đóng trên địa bàn. 
+ Phía Bắc giáp xã Dương Huy, có khai trường khai thác than
+ Phía Đông giáp Phường Cẩm Thành, có suối Khe cát
+ Phía Tây giáp Phường Cẩm Thuỷ, có suối Liên phường
+ Phía Nam giáp vịnh Bái Tử Long, có hệ thống kè ngăn biển
 Đặc biệt địa bàn phường Cẩm Trung còn có một số các cơ quan lãnh đạo của thành phố và các mục tiêu kinh tế trọng điểm như: trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố, Công an thành phố, Trung tâm văn hóa, sân vận động thành phố, đài truyền thanh truyền hình thành phố…, có các cơ sở kinh tế, nhiều khu vui chơi giải trí tập trung
Các tổ chức Chính trị - xã hội của phường bao gồm Ủy ban MTTQ, hội Phụ nữ, hội Người cao tuổi, hội Cựu Chiến Binh phường  và  Đoàn thanh niên. Ở mỗi khu phố đều có 01 ban công tác mặt trận, 01 chi đoàn thanh niên, 01 chi hội Phụ nữ, 01 chi hội NCT, 01 chi hội Cựu Chiến Binh hoạt động với số lượng thành viên, đoàn viên, hội viên  đông đảo, hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước và các quy định, quy ước của địa phương xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế và góp phần củng cố Chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
         Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ tổ dân khu phố thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn theo Đề án 25 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.