Tin nổi bật

Quy hoạch/ kế hoạch/ chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên

03/09/2019 08:14
03/09/2019 08:14
Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyến, tiêu thụ, kinh doanh than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá ln than trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch của đơn vị, địa phương mình để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 16, chú trọng kiểm tra các vi phạm trong hoạt động vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các nội dung đã được Chính phủ, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo trong lĩnh vực than, khoáng sản; kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tiêu cực, trái quy định.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức đợt cao điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi tham mưu, đề xuất thực hiện những Dự án phát triển kinh tế - xã hội có mục đích lợi dụng để khai thác tài nguyên khoáng sản.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh; địa phương nào để phát sinh các bến bãi trái phép ngoài Quyết định nêu trên hoặc không phát hiện, chậm xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả thì Chủ tịch UBND địa phương đó và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tỉnh.
Tại Chỉ thị cũng nêu rõ: UBND các địa phương cần tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân đân cùng tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên; có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Hải quan tỉnh và các lực lượng chức năng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, không báo trước; xác lập chuyên án điều tra để xử lý (điểm) đối với một số vụ việc vi phạm liên quan đến than; truy ngược tận cùng về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, chủng loại, đối tượng cung cấp ... Với quan điểm xử lý triệt để, nghiêm khắc (mức độ cao nhất theo quy định) các đối tượng liên quan. Khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác phòng, chống vi phạm lĩnh vực khoáng sản, tránh bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm và chịu mọi trách nhiệm do chậm phát hiện, xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả.
Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận Tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản ỉý nhà nước trên địa bàn; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn và tiến tới triệt tiêu tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật trong công tác quản lý và hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và các tồn tại, vướng mắc.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc: Khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; đảm bảo các khâu đều được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh kẽ hở, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên than và tài sản trong ranh giới mỏ, khu vực sản xuất được giao. Lập, đăng ký danh sách các phương tiện vận chuyển than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên các tuyến đường bộ thuộc tỉnh được UBND tỉnh cho phép; đồng thời phối hợp với Trung tâm truyền thông tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng công khai danh sách để các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân cùng giám sát. Đồng thời, kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin về những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; tập trung hiện đại hóa hoạt động sản xuất than, quản lý chặt chẽ tài nguyên than trong ranh giới được giao. Hoàn tất đầu tư các tuyến băng tải, đường sắt, cầu vượt, hệ thống giám sát tự động; thực hiện nghiêm túc việc vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của tỉnh và Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) định kỳ 3 tháng/1 lần, gần nhất vào 30/9/2019.
                                                                                                                     Trung tâm Truyền thông tỉnh           
Nguồn:https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=86118  
 
Các tin liên quan: