Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

 

25/03/2019 10:04
 
Sáng 24/3, cụm phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và ngày quốc tế hạnh phúc năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương - Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hoàng Hải - Phó Chủ tịch HĐND thành phố.


Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Dương tham gia Ngày chạy Olympic cụm phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch

Tham gia Ngày chạy Olympic năm nay có hơn 1.000 người là lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và học sinh, người dân trên địa bàn cùng chạy trên trục đường Trần Phú qua các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia chạy vì sức khỏe qua các tuyến đường trung tâm thành phố

Hoạt động đã góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân 4 phường trung tâm của thành phố tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, qua đó nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời còn góp phần tuyên truyền nâng cao vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Các tin liên quan: