Tin nổi bật

Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo đường phố Thương Mại, P. Cẩm Trung.