Tin nổi bật

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư

Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 5) năm 2018 đối với 10 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Trung