Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tả việc chấp hành các quy định đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Các tin liên quan: