Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

Thông báo số 644/TB-UBND ngày 05/12/2018 về thu hồi đất để thực hiện dự án: Hai bên tuyến đường kết nối Quốc lộ 18 với đường bao biển tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Thông báo số 644/TB-UBND ngày 05/12/2018 về thu hồi đất để thực hiện dự án: Hai bên tuyến đường kết nối Quốc lộ 18 với đường bao biển tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Các tin liên quan: