Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

UBND phường Cẩm Trung thực hiện chi trả tiền hỗ trọ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc Phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân phường Cẩm Trung đã tiến hành chi trả cho 191 trường hợp bảo trợ xã hội với số tiền 285.500.000 đồng; 135 người có công với số tiền 201.500.000 (Tổng số tiền hỗ trợ 487.000.000 đồng). Trong đó tiêu biểu có những tấm lòng vàng, phát huy truyền thống cách mạng bộ đội cụ Hồ đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19 của phường:
1. Ông Triệu Đức Chính - Thương binh tổ 5 khu 6A phường Cẩm Trung ủng hộ 1.500.000đ
2. Ông Nguyễn Hoài Vũ - Thương binh tổ 4 khu 4B phường Cẩm Trung ủng hộ 1.500.000đ
    Ngày đăng: 13/5/2020     Số lần download: 390
    Dung lượng File: 204 KB     Download

Các tin liên quan: