Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Phường

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/ĐK-UBND ngày 03/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 367
    Dung lượng File: 53 KB     Download

Các tin liên quan: