Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn phường
V/v thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn phường
V/v kiện toàn Ban chủ nhiệm Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phường Cẩm Trung
V/v kiện toàn Ban chủ nhiệm Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phường Cẩm Trung
V/v thành lập Tổ rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính khu phố phường Cẩm Trung
V/v thành lập Tổ rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính khu phố phường Cẩm Trung
V/v thành lập Đoàn KT VSATTP
V/v thành lập Đoàn KT VSATTP
V/v Thành lập Đoàn Kiểm tra VSATTP trong dịp triển khai Tháng hành động vì ATTP
V/v Thành lập Đoàn Kiểm tra VSATTP trong dịp triển khai Tháng hành động vì ATTP
V/v kiện toàn BCĐ liên ngành về ATTP phường Cẩm Trung
V/v kiện toàn BCĐ liên ngành về ATTP phường Cẩm Trung
Quyết định phân công công việc
Quyết định phân công công việc
Lịch trực 30/4, 1/5
Lịch trực 30/4, 1/5
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |  12 | 13 |