Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Phường

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu CT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngõ 74, ngách 79, đường Tô Hiệu, tổ 5, khu 4B
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu CT: Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngõ 74, ngách 79, đường Tô Hiệu, tổ 5, khu 4B
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đướng và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đướng và hệ thống thoát nước dốc sau TA cũ khu 2B
V/v phân công nhiệm vụ cho bà Vũ THị Thắng - CC VHXH kiêm Thủ quỹ phường Cẩm Trung
V/v phân công nhiệm vụ cho bà Vũ THị Thắng - CC VHXH kiêm Thủ quỹ phường Cẩm Trung
v/v hỗ trợ kinh phí cho các trường, lớp mẫu giáo tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi
v/v hỗ trợ kinh phí cho các trường, lớp mẫu giáo tổ chức hoạt động Tết thiếu nhi
V/v phân công Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
V/v phân công Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCĐ liên ngành về ATTP
Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCĐ liên ngành về ATTP
V/v kiện toàn BCĐ liên ngành về ATTP
V/v kiện toàn BCĐ liên ngành về ATTP
Kiện toàn BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Kiện toàn BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Trang: 1 | 2  |  3 |