Tin nổi bật

Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo phường

V/v chúc thọ, tặng quà cho Người cao tuổi năm 2018
V/v chúc thọ, tặng quà cho Người cao tuổi năm 2018
Phân công người trực tiếp GSGD người chấp hành án treo Lê Lương Ứng Tổ 3, khu 4C
Phân công người trực tiếp GSGD người chấp hành án treo Lê Lương Ứng Tổ 3, khu 4C
Phân công người trực tiếp GS GD người chấp hành án treo Phạm Văn hà tổ 4, khu 4A
Phân công người trực tiếp GS GD người chấp hành án treo Phạm Văn hà tổ 4, khu 4A
Lịch trực 2/9
Lịch trực 2/9
V/v thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
V/v thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lịch trực bão
Lịch trực bão
V/v phân bổ vốn từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên cho các phường thực hiện đợt cao điểm ra quân lập lại TTĐT
V/v phân bổ vốn từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên cho các phường thực hiện đợt cao điểm ra quân lập lại TTĐT
V/v phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư XDCT: nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập đường tổ 4, khu 6C
V/v phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư XDCT: nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập đường tổ 4, khu 6C
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |