Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Về việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Về việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
    Ngày đăng: 11/8/2020     Số lần download: 347
    Dung lượng File: 53 KB     Download
Sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
Sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 364
    Dung lượng File: 53 KB     Download
Hướng dẫn cài đặt khẩu trang điện tử Bluezone
Hướng dẫn cài đặt khẩu trang điện tử Bluezone
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 356
    Dung lượng File: 218 KB     Download
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân Phường Cẩm Trung khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 30/7, Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 phường Cẩm Trung tổ chức Kỳ họp thứ 11. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 360
    Dung lượng File: 285 KB     Download
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Cẩm Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Cẩm Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
    Ngày đăng: 27/5/2020     Số lần download: 344
    Dung lượng File: 57 KB     Download
UBND phường Cẩm Trung thực hiện chi trả tiền hỗ trọ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
UBND phường Cẩm Trung thực hiện chi trả tiền hỗ trọ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
    Ngày đăng: 13/5/2020     Số lần download: 356
    Dung lượng File: 204 KB     Download
Tình hình cập nhật virus nCoV trên thế giới ngày 11/02/2020
Tình hình cập nhật virus nCoV trên thế giới ngày 11/02/2020
Tình hình cập nhật virus nCoV ngày 11/02/2020
Tình hình cập nhật virus nCoV ngày 11/02/2020
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |