Tin nổi bật

Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động

Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động
Tuyên truyền phổ biến về chính sách tham gia bảo hiểm
Tuyên truyền phổ biến về chính sách tham gia bảo hiểm
Để chính sách BHXH đến gần hơn với người lao động
Để chính sách BHXH đến gần hơn với người lao động