Tin nổi bật

Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

TP Cẩm Phả: Quy hoạch luôn đi trước
TP Cẩm Phả: Quy hoạch luôn đi trước
Tầm nhìn chiến lược trong xây dựng các quy hoạch ở Quảng Ninh
QNP – Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, đến nay công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn, định hướng dài hạn. Qua đó góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.