Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Phường

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/ĐK-UBND ngày 03/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/ĐK-UBND ngày 03/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 144
    Dung lượng File: 53 KB     Download
v.v tăng cường triển khai khai báo sức khỏe trên địa bàn
v.v tăng cường triển khai khai báo sức khỏe trên địa bàn
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 139
    Dung lượng File: 53 KB     Download
v.v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Cẩm Trung trong tình hình mới
v.v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Cẩm Trung trong tình hình mới
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 128
    Dung lượng File: 53 KB     Download
v.v báo cáo việc rà soát, quản lý người theo Công điiện số 17 của Bộ Y tế
v.v báo cáo việc rà soát, quản lý người theo Công điiện số 17 của Bộ Y tế
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 131
    Dung lượng File: 53 KB     Download
v.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
v.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 147
    Dung lượng File: 53 KB     Download
v.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
v.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
    Ngày đăng: 7/8/2020     Số lần download: 139
    Dung lượng File: 53 KB     Download
Thông báo số 21/TB-UBND
Thông báo số 21/TB-UBND
Thông báo số 20/TB-UBND
Thông báo số 20/TB-UBND
Trang: 1  |  2 | 3 |