Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
    Ngày đăng: 13/8/2020     Số lần download: 366
    Dung lượng File: 53 KB     Download
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tả việc chấp hành các quy định đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tả việc chấp hành các quy định đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cẩm Phả
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cẩm Phả
Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại thành phố Cẩm Phả
Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại thành phố Cẩm Phả
Phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.
Phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.
Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Quang Hanh
Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 ô đất thuộc dự án các nhóm nhà ở tại phường Quang Hanh
Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 5) năm 2018 đối với 10 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Trung
Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 5) năm 2018 đối với 10 ô đất thuộc dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Trung
Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất :đợt 2) năm 2018 đối với các ô đất tại phường Cẩm Trung
Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất :đợt 2) năm 2018 đối với các ô đất tại phường Cẩm Trung
Trang: 1  |  2 | 3 |